หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมกลุ่มแม่บ้าน ประจำปี 2557  774 0 26 ส.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  1032 0 27 พ.ค. 2556
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  1022 1 23 พ.ค. 2556
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2556  973 0 1 เม.ย. 2556
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ  1348 0 1 เม.ย. 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์  855 0 18 มี.ค. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม   1026 0 15 มี.ค. 2556
   1      2     (3)