หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
 
 
สอบถามการเปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายค่ะ  85 1 30 ก.ย. 2564
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองบางยม  71 1 21 เม.ย. 2564
แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  74 1 21 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์  88 0 4 มี.ค. 2564
สอบถามการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ  142 2 30 มิ.ย. 2563
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ   1374 0 11 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม " ขยะแลกไข่"  736 0 26 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ  340 0 22 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมอบรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ปี 2562  414 0 22 เม.ย. 2562
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนในการเลือกตั้ง ส.ส.  3142 1 7 มี.ค. 2562
  (1)     2      3      4