หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
 
 
สอบถามการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ  42 2 30 มิ.ย. 2563
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ   1279 0 11 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม " ขยะแลกไข่"  624 0 26 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ  247 0 22 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมอบรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ปี 2562  305 0 22 เม.ย. 2562
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนในการเลือกตั้ง ส.ส.  3015 1 7 มี.ค. 2562
โรงเรียนผู้สูงอายุ  425 1 14 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559  1095 0 28 ม.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม 2559  883 0 23 ธ.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์ "BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ" ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558  878 0 3 ธ.ค. 2558
  (1)     2      3