หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
 
 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 

                  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  ประจำเดือน  ตุลาคม  ในวันที่  9  ตุลาคม  2557   สถานที่ในการจ่ายเบี้ยฯ ดังนี้
หมู่ที่ 1 ณ ศาลา SML   เวลา  13.30 - 14.30 น.
หมู่ที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดท่าทอง    13.30 - 14.30 น.
หมู่ที่ 3 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร  15.00 - 16.00 น.
หมู่ที่ 4 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดท่าเกษม  15.00 - 16.00 น.
หมู่ที่ 5 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดท่าเกษม   15.00 - 16.00 น.
       และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม  ยังออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยในวันและเวลาดังกล่าวด้วย  

เขียนโดย   คุณ ภาวินี แก้วแฉล้ม

วันที่ 8 ต.ค. 2557 เวลา 13.38 น. [ IP : 182.53.81.144 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)