หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
 
 
ประชาสัมพันธ์ชะลอการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 

            ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม  ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมารับเบี้ยยังชีพ  ในวันที่  7  ตุลาคม  2557  นั้น
           เนื่องจากมีหนังสือด่วนที่สุดจากจังหวัดสุโขทัย  ให้ชะลอการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการไว้ก่อน  หากมีแนวทางการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการจะเร่งดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการโดยด่วน
           จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบและขออภัยมา  ณ โอกาสนี้

เขียนโดย   คุณ ภาวินี แก้วแฉล้ม

วันที่ 7 ต.ค. 2557 เวลา 09.59 น. [ IP : 182.53.87.70 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)