หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ
 

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม  ได้จัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี  และให้ประชาชนได้ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน  ในวันที่  25  เมษายน  2562  ณ  หอประชุมโรงเรียนวัดท่าทอง  หมู่ที่ 2   และวันที่  26  เมษายน  2562  ณ ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 5  เวลา 08.30 น.-16.30 น.  
จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่เข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว

เขียนโดย   คุณ พรทิพย์ ศรีสวัสดิ์

วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 12.45 น. [ IP : 1.2.165.139 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)