หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
 
 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2558
 

                    ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2558

                     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ   ในวันที่  7  สิงหาคม  2558   สถานที่ในการจ่ายเบี้ยฯ ดังนี้
หมู่ที่ 1 ณ ศาลา SML   เวลา  13.30 - 14.00 น.
หมู่ที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดท่าทอง    13.30 - 14.00 น.
หมู่ที่ 3 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร  14.30 - 15.00 น.
หมู่ที่ 4 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดท่าเกษม  14.30 - 15.00 น.
หมู่ที่ 5 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดท่าเกษม   14.30 - 15.00 น.
             และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม  ยังออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยในวันและเวลาดังกล่าวด้วย


เขียนโดย   คุณ ภาวินี แก้วแฉล้ม

วันที่ 20 ก.ค. 2558 เวลา 11.49 น. [ IP : 180.180.166.146 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)