หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองบางยม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
 
 
 
 
 
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรและสาธารณูปโภค ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ และพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษา กีฬา ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจในการพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในองค์กร