หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
 
 
ประชาชนภายในตำบลส่วนมากมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน แต่มีบางครัวเรือนที่อยู่ห่างไกล หรือครัวเรือนที่เพิ่งสร้างใหม่เท่านั้นที่ยังขาดแคลนไฟฟ้า
 
  เสียงตามสายและหอกระจายข่าว จำนวน 5 หมู่บ้าน
 
 
การค้า      

ร้านขายแก๊ส จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง

ร้านค้าของชำ จำนวน 8 แห่ง

ปั้มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายพวงหรีดและหีบศพ จำนวน 1 แห่ง
 
 
บริการ      

บริการร้านตัดผม จำนวน 1 แห่ง

บริการเสริมความงามทั่วไป จำนวน 3 แห่ง

บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 แห่ง

บริการเชื่อมโลหะ จำนวน 1 แห่ง

บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 แห่ง