หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
=
 
 


นางสาวบังอร แฉล้มลอย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
 
สำนักปลัด
 


นางปวีณา เผยวัจน์
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.เมืองบางยม


นางสาวกชกร แสงสุรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางพรทิพย์ ศรีสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางพรสิริ เมืองพรหม
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ


นางปิยภรณ์ พร้อมวงศ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน