หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวบังอร แฉล้มลอย
ปลัด อบต.เมืองบางยม
โทร : 055 687249
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายรุ่ง คงถึง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055 687249


นางรุ่งทิวา เทียนเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055 687249


นางปวีณา เผยวัจน์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055 687249