หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองบางยม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลงิ้วงาม มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 
 
  ประชาชนนับถือศาสนาพุทธและมีวัด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
 
วัดหนองโว้งพระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1
 
วัดท่าทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2
 
วัดบางยมอุดมธรรม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3
 
วัดท่าเกษม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
 
 
 
สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 5 แห่ง
 
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 65 คน
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 %
 
 
โรงเรียนวัดหนองโว้ง หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนวัดท่าเกษม หมู่ที่ 4
 
โรงเรียนวัดท่าทอง(เรียนรวมโรงเรียนวัดปากน้ำ) หมู่ที่ 2
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2
       
 
    ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1    
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2    
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3    
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4    
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5    
 
 
 
ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง  
 
อพปร. จำนวน 35 คน  
 
ตำรวจบ้าน จำนวน 15 คน