หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
 
 
 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม มีเส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อกับอำเภอและจังหวัดโดยทางรถยนต์ และมีเส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง โดยทางรถไฟ และทางอากาศซึ่งตั้งอยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
  ทางรถยนต์          
 
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 101 สวรรคโลก-สุโขทัย ระยะทาง 42 กิโลเมตร
 
ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 11080 สวรรคโลก-ศรีนคร ระยะทาง 28 กิโลเมตร
 
ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1048 สวรรคโลก-ทุ่งเสลี่ยม ระยะทาง 24 กิโลเมตร
 
ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1048 สวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย ระยะทาง 30 กิโลเมตร
  ทางรถไฟ        
 
สถานีรถไฟตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก ห่างจากอบต.เมืองบางยม ประมาณ 12 กิโลเมตร มีตารางการเดินทางดังนี้
 
สวรรคโลก - กรุงเทพฯ (รถด่วนสปินเตอร์ ไปกลับวันละ 1 เที่ยว)
  ทางอากาศ          
  สนามบินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 5 กิโลเมตร เปิดบริการโดยบริษัท บางกอกแอร์เวย์ โดยเป็นศูนย์การบินระหว่างประเทศ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บินไปประเทศจีน พม่า กัมพูชา) มีเที่ยวบินการเดินทาง ดังนี้
 
สุโขทัย – กรุงเทพมหานคร ไปกลับวันละ 2 เที่ยวบิน      
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
    ประเภทคลอง      
 
คลองน้อย ไหลผ่าน หมู่ที่ 2 ต. เมืองบางยม
 
คลองสหกรณ์ ไหลผ่าน หมู่ที่ 2, 3 และ 4 ต. เมืองบางยม
 
คลองสาธารณะ ไหลผ่าน หมู่ที่ 3 ต. เมืองบางยม
    ประเภทหนอง      
 
มีหนองน้ำสาธารณะจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ หนองนาปรัง ตั้งอยู่หมู่บ้านที่ 2 ตำบลเมืองบางยม มีพื้นที่ 32 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา
 
  ทรัพยากรน้ำ      
  แหล่งน้ำใหญ่ คือ แม่น้ำยม ซึ่งมีปัญหาน้ำล้นตลิ่งเป็นประจำในฤดูฝน แหล่งน้ำอื่น คือ อ่างเก็บน้ำหนองนาปรังซึ่งเก็บน้ำได้ไม่มาก
  ทรัพยากรป่าไม้      
  ไม่มีพื้นที่ป่าแต่มีเกษตรกรบางรายปลูกป่าในที่ดอนซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ หมู่ที่ 3
  แหล่งน้ำสำคัญ      
  คือ อ่างเก็บน้ำหนองนาปรัง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 พื้นที่ 32 ไร่ ฤดูแล้งน้ำจะไม่มีไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้