หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
ข้อบัญญัติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบังคับตำบลเมืองบางยม เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2542 [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบังคับตำบลเมืองบางยม เรื่องกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2542 [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)  
 
 
 

วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง  

วัดบางยมอุดมธรรม  
 
 
 

มะปราง

ละมุด