หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)