หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
 
 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2562  
 

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน กันยายน   2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2562 เวลา 13.28 น. โดย คุณ พรทิพย์ ศรีสวัสดิ์

ผู้เข้าชม 178 ท่าน