หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 4
 


 
ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) [ 29 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 25
 


 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ปีงบประมาณ 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 27
 
 
         


 
รายงานผลการตรวจสอบการเงินสำนักงานตรวจเงินแผนดิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.62 [ 9 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 35
 


 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 1
 


 
ประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองการบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 419
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 56