หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
 
 


นางสาวผดุงนุช นักธรรม
ประธานสภา อบต.เมืองบางยม
 


นายวัฒนา โตสินธ์
รองประธานสภา อบต.เมืองบางยม


นางสาวบังอร แฉล้มลอย
เลขานุการสภา อบต.เมืองบางยม
 
 


นางขวัญ จันทร์เดช
สมาชิกสภา อบต.เมืองบางยม หมู่ที่ 1


นางมะลิ โอภาส
สมาชิกสภา อบต.เมืองบางยม หมู่ที่ 1


นายจาคุณ ไชโย
สมาชิกสภา อบต.เมืองบางยม หมู่ที่ 2


นายธนายุทธ นาวิก
สมาชิกสภา อบต.เมืองบางยม หมู่ที่ 3


นายอนุชา ปั่นป่วน
สมาชิกสภา อบต.เมืองบางยม หมู่ที่ 4


นายสุชาติ ไก่แก้ว
สมาชิกสภา อบต.เมืองบางยม หมู่ที่ 5


นายสันติ สอนคลัง
สมาชิกสภา อบต.เมืองบางยม หมู่ที่ 5