หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
 
 
 
สท 0037.5/ว3479 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อสินค้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ต.ค. 2552 ]   
 
สท 0037.5/1464 ส่งแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนข้าราชการ  [ 6 ต.ค. 2552 ]   
 
สท 0037.1/ว1468 คำอธิบายขั้นตอนและวิธีการเข้าสืบค้นข้อมูลเอกสารทางวิชาการเทคนิคและเครื่องมือการบริหารราชการแนวใหม่  [ 6 ต.ค. 2552 ]   
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 9/2552  [ 2 ต.ค. 2552 ]   
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 9/2552  [ 2 ต.ค. 2552 ]   
 
สท 0037.4/3364 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตตกต่ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนมาก)  [ 23 ก.ย. 2552 ]   
 
<< หน้าแรก...     2297      2298      2299     (2300)     2301      2302      2303     ....หน้าสุดท้าย >> 2343