หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.63-029 สายรอบหนองนาปรัง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.63-041 สายตาสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มล. ชนิดจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2563 ]ซื้อซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มล. ชนิดจืด ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2563 ]ซื้อนม UHT ขนาด 200 มล. ชนิดจืด ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 63-015 สายกำนันวัน หมู่ที่ 4 บ้านท่าเกษม ตำบลเมืองบางยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 63-040 สายยายมาก หมู่ที่ 4 บ้านท่าเกษม ตำบลเมืองบางยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 63-015 สายกำนันวัน หมู่ที่ 4 บ้านท่าเกษม ตำบลเมืองบางยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 63-040 สายยายมาก หมู่ที่ 4 บ้านท่าเกษม ตำบลเมืองบางยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 63-040 สายยายมาก หมู่ที่ 4 บ้านท่าเกษม ตำบลเมืองบางยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ม.ค. 2563 ]

  (1)     2      3