หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองบางยม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
''พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคครบครัน
เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า''

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองบางยม
ที่ทำการ
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง
1
2
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม อยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยระยะห่างจากอำเภอ สวรรคโลกประมาณ 13 กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ 16.5 ตาราง กิโลเมตร หรือประมาณ 10,315 ไร่
 
สภาพพื้นที่ทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองบางยม มีสภาพเป็นที่ราบมีแม่น้ำยมไหลผ่าน ฤดูฝนน้ำหลาก กระแสน้ำไหลแรงกัดเซาะตลิ่งพังทลายและส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ ช่วงฤดูแล้งน้ำไม่เพียงพอต่อการบริโภคและทำการเกษตร เนื่องจากน้ำในแม่น้ำยมตื้นเขิน
 
ประชากรทั้งหมด 2,707 คน

ชาย      1,320    คน คิดเป็นร้อยละ 48.76

หญิง     1,387     คน คิดเป็นร้อยละ 51.24
จำนวนครัวเรือน 960 ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 164.06 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 5,545ไร่ และพื้นที่อื่นๆ 7,075 ไร่ รวม 12,620 ไร่ ดังนี้
 
ทำนา จำนวน 45 ไร่
 
ทำไร่ จำนวน 684 ไร่
 
ไม้ผล จำนวน 4,435 ไร่
 
สวนผัก จำนวน 100 ไร่
 
สัตว์เลี้ยง จำนวน 282 ไร่
 
อื่นๆ จำนวน 7,075 ไร่
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.คลองกระจง    อ.สวรรคโลก        จ.สุโขทัย  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สามเรือน         อ.ศรีสำโรง          จ.สุโขทัย
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ปากน้ำ            อ.สวรรคโลก        จ.สุโขทัย  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท่าทอง          อ.สวรรคโลก         จ.สุโขทัย
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหนองโว้ง 345 371 716 259  
2   เมืองบางยม 305 323 685 254
  3   สวะ 192 202 394 139  
4   ท่าเกษม 225 242 467 155
  5   ท่าเกษมศรี 253 249 502 153  
    รวม 1,320 1,387 2,707 960
*** ข้อมูล ณ มกราคม 61***