Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น แทนตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี จำนวน  2 อัตรา  ดังนี้
1. หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา) ระดับ 6
2. หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับ 6
  หากท่านใดมีความประสงค์ขอโอน(ย้าย)สามารถยื่นคำร้องขอโอน(ย้าย) พร้อมจัดส่งเอกสารได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม โทร 055-687249 ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2556 เวลา 13.58 น. โดย คุณ ภาวินี แก้วแฉล้ม

ผู้เข้าชม 466 ท่าน